Historiek

De NV ECC werd opgericht in 1969 als producent en toepasser van eigen ontwikkelde producten. Oorspronkelijk fabriceerde de NV ECC enkel verven op basis van kunstharsen voor toepassing in de bouw-, scheepvaart- en voedingsindustrieën.

Maar al snel werden deze formulaties, op vraag van de markt, aangepast en vormden ze de basis voor kunstharsvloeren en kunstharsmortels voor het verfraaien en herstellen van beton, metselwerk en hout.

In een latere fase werden laag viskeuze, krimpvrije epoxy injectiesystemen, inclusief aangepaste machines, ontworpen voor structurele herstel van constructies. Met deze herstelprocedures werden enkele spectaculaire referenties gerealiseerd: de restauratie van de kolommen van de Antwerpse kathedraal, de gewelven van de St.-Michielskathedraal te Brussel, de restauratie van St.-George’s Hall in Windsor Castle….

Tijdens de uitvoering van de grote metrowerken te Antwerpen en Brussel was er, midden de jaren 70 van vorige eeuw, een duidelijke nood aan technieken en producten voor het waterdicht maken van slibwanden. Op vraag van de overheid ontwikkelde ECC NV hiervoor acryl- en PU-injectie producten, inclusief de daarvoor benodigde injectieapparatuur

In het begin van de jaren 1980 werden onze overheden en instanties geconfronteerd met het probleem van grote lekkages in de bestaande stortplaatsen. Op hun verzoek ontwikkelde ECC NV het Polyfix-Bin systeem teneinde deze afvalstoffen te stabiliseren en te solidifiëren. Hiervoor werd er zelfs op de stortplaats “De Hooge Maey” te Antwerpen een eigen solidificatiebedrijf opgericht, wat later uitgroeide tot nv ETEC.

Een volledig nieuw gamma van producten en procedés op basis van vloeistofdichte membranen werd al gauw geïntroduceerd.

Bijkomend werden producten, technieken en berekeningswijzen op punt gesteld voor het verstevigen van taluds, voor het draineren van stortplaatsen, het ontwikkelen en installeren van lekdetectie systemen enz…

Al de producten en technieken van de NV ECC en de NV ETEC werden oorspronkelijk enkel en alleen door deze twee zusterbedrijven toegepast. Door de synergie tussen ECC NV, met zijn chemisch team, en ETEC NV, met zijn bouwkundig team, zijn zij steeds koplopers geweest in het verbeteren en innoveren van producten, toepassingen en technieken.

Deze evolutie bood ons de mogelijkheid om, in de jaren 1990, een verkoopsorganisatie op punt te zetten die de wereldwijde trading behartigt van zowel ECC NV als ETEC NV.

De nv TRADECC was geboren…

Via internationale samenwerking heeft TRADECC NV een netwerk uitgebouwd en op punt gesteld in gans Europa, Azië en Afrika.
Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie